Ondersteuning op diverse onderdelenWe hebben jarenlange ervaring met management vraagstukken. Enkele van de diensten die we kunnen leveren;

Onze kracht is dat we praktisch zijn, gericht op werkbaarheid en efficiëntie. Tevens hebben we veel ervaring met certificatieaudits.


Wij zijn benieuwd waar we u mee kunnen helpen.

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl


ISO 9001
ISO staat voor International Standardization Organisation. Dit is een organisatie die wereldwijd erkende normeringen opzet voor uiteenlopende onderwerpen, zoals Kwaliteitsmanagement (ISO 9001), Milieumanagement (ISO 14001), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO 26000) en andere gespecialiseerde normen.

Elke norm bevat een uitstekende systematiek om uw bedrijfsprocessen onder de loep te nemen en te beoordelen.ISO 9001:2015


Dit is alweer de vijfde uitgave van de ISO 9001.

Kenmerkend voor deze nieuwe uitgave is de afstemming van het kwaliteitsbeleid op zaken die de organisatie bedreigen of juist kansen bieden voor de toekomst.  Nog meer dan de vorige uitgave gaat deze versie uit van risicomanagement en hoe er door uw organisatie op wordt geanticipeerd.

Ook nieuw is het betrekken van belangengroepen en hun invloed in uw strategie en risico’s. Daarnaast is er een aanvulling gekomen voor beheersing van uitbestede processen.


Heeft u meerdere normen toegepast? De High Level Structure helpt bij het combineren van meerdere standaarden in één managementsysteem. Alle normen die sinds 2013 worden uitgegeven door ISO hanteren nu dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling. Per onderwerp worden in het betreffende hoofdstuk aanvullende eisen gesteld, afhankelijk van de gekozen norm. Dit maakt het combineren en integreren van de verschillende normeisen eenvoudiger.

 


Het doel van ISO 9001


ISO 9001 is opgesteld om het functioneren van de organisatie tegen het licht te houden, en te bepalen of en waar zich risico’s bevinden voor de organisatie. Het gaat over alle aspecten van de organisatie die invloed hebben op de perceptie van de klant over de prestaties. De norm is er vooral op gericht om de zaken bedrijfskundig goed af te stemmen op de wensen van het management, maar belangrijker: op de (toekomstige) vraag van uw opdrachtgevers.


Redenerend vanuit risico’s

Hoe vaak gebeurt het niet dat taken niet goed of onvolledig worden uitgevoerd?  

Belangrijk voor het succes is om alle risico’s (alles wat er mis kan gaan en de organisatie direct of indirect geld kosten) die een organisatie loopt, in kaart te brengen, en met passende maatregelen te beheersen.

De benadering vanuit risico’s blijkt in de praktijk een uitstekende methode om de prestaties van de organisatie en de processen eens goed tegen het licht te houden en gericht te verbeteren.
Benieuwd wat ISO 9001 voor u kan bijdragen? Of wilt u weten in hoeverre uw huidige systeem al aan ISO 9001:2015 voldoet?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nlQ-effect

Q-effect


                                                                Over ons                   Contact                    Overige diensten                  Vacature


                                                               kwaliteit  ISO 9001     milieu  ISO 14001     aerospace  AS 9100 D / AS 9120 B     automotive  IATF 16949      veiligheid  VCA*/**       Onderhoud    
Over

onsWel het profijt van uw managementsysteem,

maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)


Naar

bovenHelderheid in uw processen en organisatie

                                                                                            Voor iedereenWij zoeken een collega.. meer


De VCA, Veiligheid Checklist Aannemers is vernieuwd! Inmiddels geldt versie 2017/6.0;


Na de nieuwe ISO 9001 is ook de AS 9100 vernieuwd: Uitgave D is de laatste versie;


Met het vernieuwen van ISO 9001 in 2015, is de TS 16949 gewijzigd naar IATF 16949:2016;


Wel het profijt van uw managementsysteem, maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)Milieumanagement volgens ISO 14001Het milieu houdt ons tegenwoordig aardig bezig. Er is geen organisatie meer die niet in meer of mindere mate bezig is met milieubesparingen. Denk alleen al aan uitstoot (emissies), afval en energie. Daarnaast is milieubeheersing één van de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO.ISO 14001:2015


Kenmerkend voor deze nieuwe uitgave is de afstemmingvan het milieubeleid op zaken die de organisatie bedreigen of juist kansen bieden voor de toekomst. Nieuw is het betrekken van belangengroepen en hun invloed in uw strategie en risico’s en de impact van uw produkt of dienst gedurende de levenscyclus en uw keuzes hierin.

Waar de vorige uitgave vooral keek naar de milieuaspecten in de organisatie, gaat deze versie uit van milieurisico’s in de gehele keten, inclusief de invloed die uw organisatie er op uit kan oefenen.


Heeft u meerdere normeringen toegepast? De High Level Structure helpt bij het combineren van meerdere standaarden in één managementsysteem. Alle normen die sinds 2013 worden uitgegeven door ISO, hanteren nu dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling. Per onderwerp worden in het betreffende hoofdstuk aanvullende eisen gesteld, afhankelijk van de gekozen normen. Dit maakt het combineren en integreren van de verschillende normeisen eenvoudiger.


Een goede methode om uw belasting van het milieu, milieuaspecten genoemd, te verminderen is het toepassen van een Milieu Management Systeem. Het voordeel van zo’n systeem is dat het u helpt om op een gestructureerde wijze uw milieuaspecten te beheersen.


Vanuit een Milieuanalyse worden alle milieuaspecten en effecten geïnventariseerd, waarna maatregelen worden getroffen om deze aspecten te verminderen.

Doelstellingen helpen hierbij om de organisatie uit te dagen om op korte termijn (3 jaar) een gewenste streefwaarde te bereiken.

Zo kan op een efficiënte wijze worden gerealiseerd dat milieuresultaten worden bereikt zonder dat de kwaliteit van uw processen, producten en diensten worden aangetast. Daarnaast biedt deze systematiek een continu proces om de milieueffecten steeds verder terug te dringen.


Het resultaat is dat u niet alleen kosten bespaart, maar juist ook inzichten krijgt in de milieuaspecten van de organisatie. Dit helpt u weer om op verantwoorde wijze keuzes te maken in (milieu) investeringen in de toekomst.

Een ander voordeel is dat een gecertificeerd Milieu Management Systeem, conform ISO 14001, u helpt bij het snel verkrijgen/ vernieuwen van de milieuvergunning.


Benieuwd wat Q-effect voor u kan betekenen voor uw milieucertificaat?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl


Naar

boven
AS 9100 D en AS 9120 BEN 9100:2016, beter bekend onder de benaming AS 9100 D.

Het systeem voor de toeleveranciers van de luchtvaart- en space industrie. Inmiddels is dit de vierde uitgave van deze norm.

Voor iedereen die rechtstreeks levert aan producenten die actief zijn in de luchtvaart, is het een must om het certificaat te hebben: Immers door de steeds strenger wordende eisen uit deze sector, bewijst dit certificaat dat de zaken op orde zijn en ook blijvend worden beheerst.

Inmiddels heeft ook ASML de kracht van de AS 9100 ontdekt en eisen ze steeds vaker proces- en produktbeheersing op AS 9100 niveau.


Producenten kunnen zich nagenoeg geen risico's meer veroorloven bij hun keuze voor toeleveranciers: Tenslotte is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het functioneren van het geheel, waarbij de gevolgen door falen enorm kunnen zijn.

 

Enkele zaken die grondig dienen te worden beheerst, zijn een hoge mate procesbeheersing, configuratiebeheer, en traceerbaarheid.

Daarnaast is in de AS/EN 9100 bepaald op welke onderdelen processen dienen te worden gemeten op hun prestaties.

Key Performance Indicators moeten aantonen dat geplande resultaten (zullen) worden bereikt.  


Ten opzichte van de ISO 9001, zijn ook de audits voor de AS/EN 9100:2016 een stuk intensiever, en vragen meer aantoonbaarheid dat de processen en de specificaties van het product, worden beheerst.De AS 9120 zorgt voor beheersing van de inkoop en verkoop van onderdelen: Uw afnemers mogen ervan uit gaan dat u zeer zorgvuldig de onderdelen hebt geselecteerd en u kunt aantonen dat ze zijn goedgekeurd en daarmee voldoen.


Onze kracht is om dit gehele proces toch werkbaar te houden, binnen de eisen van de norm: Essentiële beheersing wordt op een procesmatige manier ingevoerd en onderdeel gemaakt van de al lopende processen.


Benieuwd wat de AS 9100 voor u kan bijdragen? Of wilt u weten in hoeverre uw huidige systeem al aan AS/EN 9100 voldoet?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nlNaar

boven
IATF 16949:2016
IATF 16949, voorheen de ISO/TS 16949

Is het systeem voor de toeleveranciers van de Automotive industrie.


Vanuit de Automotive industrie worden toeleveranciers op tier 1,2 en 3 niveau aangemoedigd om produktveiligheid, procesbeheersing en efficiency/ kostenreductie op een hoger plan te krijgen (hoger dan de standaard ISO 9001).


Producenten kunnen zich nagenoeg geen risico's meer veroorloven bij hun keuze voor toeleveranciers: Tenslotte is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het functioneren van het geheel, waarbij de gevolgen door falen enorm kunnen zijn.

 

Enkele zaken die grondig dienen te worden beheerst, zijn een hoge mate van produktveiligheid, continuïteit in levering, procesbeheersing en configuratiebeheer.

Daarnaast is in de IATF 16949 bepaald op welke onderdelen processen dienen te worden gemeten op hun prestaties.

Key Performance Indicators moeten aantonen dat geplande resultaten (zullen) worden bereikt.  


Ten opzichte van de ISO 9001, zijn ook de audits voor de IATF 16949 een stuk intensiever, en vragen meer aantoonbaarheid dat de processen en de specificaties van het produkt, worden beheerst.


Onze kracht is om dit gehele proces werkbaar te houden, binnen de eisen van de norm: Essentiële beheersing wordt op een procesmatige manier ingevoerd en onderdeel gemaakt van de al lopende processen.


Benieuwd wat de IATF 16949 voor u kan bijdragen? Of wilt u weten in hoeverre uw huidige systeem al aan IATF 16949 voldoet?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nlNaar

boven
VCA / VCU

In onze huidige maatschappij wordt de verantwoordelijkheid meer en meer neergelegd bij de werkgever. Dat geldt zeker ook voor de veiligheid van de medewerkers tijdens werktijd: in het bedrijf of op locatie.

Ook opdrachtgevers eisen steeds vaker dat de uitvoerende partijen een goede systematiek hebben om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te kunnen waarborgen. Niet in de laatste plaats om veilige omstandigheden voor de eigen mensen en installaties te kunnen garanderen, maar juist ook voor onderaannemers en ingehuurde medewerkers.

Daarnaast neemt ook uw verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medewerkers tijdens de arbeidsuren  toe. Uw medewerkers zijn immers uw arbeidskapitaal. Ziekteverzuim leidt niet alleen tot een tekort aan capaciteit, maar kunnen uw organisatie ook veel geld gaan kosten. Om over de gevolgen van een bedrijfsongeval maar niet te spreken..


Risico’s voor de veiligheid

Van het leveren van kwaliteit zijn we allemaal wel doordrongen. Maar hoe zit het eigenlijk met  veiligheid, gezondheid en milieu? U dient zich letterlijk af te vragen welke (veiligheids-, gezondheids-, en milieu)risico’s uw bedrijf, uw medewerkers, omstanders en het milieu lopen tijdens de vaak gevarieerde werkzaamheden.


Veiligheids Checklist Aannemers - VCA /

VCU voor uitzenders, uitleners en detacheerders

Een praktische methode om u af te vragen hoe u de zaken met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het werk heeft geregeld is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, kortweg VCA genoemd. Bij het opzetten van de huidige VCA, is er goed gekeken naar de systematiek van de huidige ISO normen.


In 11 hoofdstukken worden alle zaken die belangrijk zijn voor de organisatie, op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, behandeld. Denk daarbij aan passende opleidingen, een afgestemde organisatiestructuur, signalering en materieel en middelen.


De organisatie wordt gevraagd na te denken over het gevoerde beleid op het gebied van alle veiligheid-, gezondheid- en milieu-aspecten. Afhankelijk van de toepassing, */**/P, dient de organisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Het doorvoeren van verbeteringen en aantoonbaar nemen van maatregelen moeten leiden tot de bevestiging van het beheersen van de risico’s. Maar uiteindelijk wordt er natuurlijk gekeken naar de VGM invulling van de gehele organisatie. Het gaat erom dat de zowel de leidinggevende(n) alsook de medewerkers bewust omgaan met geconstateerde risico’s en hier ook naar handelen. Daarin zit uiteindelijk uw “winst”: minder ziekteverzuim door werkrisico’s.VCA 2017/6.0


Sinds 2017 is de VCA (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu Checklist Aannemers) in z’n huidige gedaante gepubliceerd.

Naast de al bekende versie met 1 ster (*) en 2 sterren (**) is er ook een uitvoering voor de (petro)chemische omgeving.


We helpen u door de nadruk te leggen op de zaken waar het werkelijk om draait. Met eenvoudige oplossingen zorgen we voor verantwoorde werkomstandigheden en bewustwording in een veilige en gezonde omgeving.


VCA laat zich ook uitstekend integreren met een Kwaliteit Management Systeem, zoals ISO 9001. Uiteraard helpen we u daar graag bij.


Benieuwd wat VCA kan betekenen voor uw organisatie?  Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nlNaar

boven

Gecertificeerd!
De rook is opgetrokken. De auditor is de deur uit. Na die spannende auditdagen, de energie en verbeteringen, zijn we gecertificeerd!Maar dan begint het pas..

Na de bekroning, al die moeite, willen we het certificaat vooral behouden. Maar hoe doen we dat, tussen de bedrijvigheid door. In de praktijk laten we ons vooral leiden door de hectiek van alle dag. Immers de opvolgaudits zijn nog ver weg... Lijkt het.

Draait het er bij u ook altijd op uit dat in de laatste maand voor de audit nog even alles wordt rechtgezet? Heeft u ook het gevoel dat als er eerder aan het bijhouden wordt begonnen, er veel meer voordeel uit het systeem te halen valt?


Daarom kunt u bij ons terecht om continuïteit in uw managementsysteem te houden. Wel de voordelen en verbeteringen, niet de druk die dit met zich meebrengt. Wij hebben slimme oplossingen voor tal van ISO zaken. Wij hebben al vele jaren ervaring in het gecertificeerd houden van meerdere organisaties.Onderhoud van uw Kwaliteit Management Systeem

Beheers uw kosten voor onderhoud van uw Management Systeem.

Zonder kopzorgen de jaarlijkse audits in! En voor de kosten hoeft u het niet te laten.De oplossing!

Laat uw Kwaliteit Management Systeem door ons actueel houden. Voor een vast bedrag per maand (een fractie van een full-time medewerker) bent u ervan verzekerd dat uw systeem blijft voldoen aan de eisen van de norm,  bovendien wordt uw systeem  beoordeeld op efficiency en aangepast. En belangrijker: u plukt de vruchten van de optimale werking terwijl u er nauwelijks omkijken meer naar heeft.

Nooit meer met gekruiste vingers een audit in.


U kunt zich weer focussen op het ondernemen in de wetenschap dat uw Kwaliteit Management Systeem in goede handen is.


Vraag naar onze speciale tariefstelling!

Benieuwd wat u kunt besparen?  Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nl


Naar

boven

Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op

Over onsElk managementsysteem dient een duidelijk doel: Vanuit het gekozen systeem wil het management de organisatie en de werkzaamheden beheersen: Het systeem moet zorgen voor een voorspelbaar resultaat.


Wij geloven erin dat het succes van systemen door uw medewerkers wordt bepaald. Dit lukt vooral wanneer de drempel, om het management systeem te gebruiken, laag is. Tenslotte dient het managementsysteem als instrument, wat we elke dag gebruiken, bewust of onbewust.


Onze insteek is dat het succes wordt bepaald door de eenvoud van het systeem: Eenvoudig, praktisch en logisch van opzet. Te begrijpen voor iedere medewerker, waarmee wordt bereikt dat er daadwerkelijk mee wordt gewerkt en de systematiek dagelijks bijdraagt aan een betere performance op veel fronten.Wij zijn opgericht in 2001 en inmiddels zeer ervaren in het gecertificeerd krijgen van organisaties.

Gestart met ISO 9001 is daar al snel ook VCA bij gekomen en later ook milieusystemen en AS 9100.

Omdat uw organisatie uniek is, werken we niet met ‘standaard’ kwaliteitshandboeken. Wij geloven in de herkenbaarheid van uw eigen  systeem voor uw mensen die het elke dag moeten waarmaken.


Wij kunnen dit ook voor uw organisatie realiseren. Benieuwd?

Bel Q-effect: 072 572 27 90 of mail info@q-effect.nlNaar

boven


ContactOnze gegevens:

Adres:           Kervel 1, 1705 RD, Heerhugowaard

Telefoon:       072 572 27 90

E-mail:           info@q-effect.nl


Inschrijving:   Kamer van koophandel onder nummer 37120974


Naar

boven


Naar

boven

nieuws


Over

onsWel het profijt van uw managementsysteem,

maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)

Q-effect Q-effect
Over

onsWel het profijt van uw managementsysteem,

maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)

Q-effect
Over

onsWel het profijt van uw managementsysteem,

maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)

Q-effect
Over

onsWel het profijt van uw managementsysteem,

maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)
Over

onsWel het profijt van uw managementsysteem,

maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)

Q-effect

Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op

Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op

Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op

Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op

Q-effect

Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op
Over

ons
Ondersteuning nodig? (Meer)

Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op
Over

onsWel het profijt van uw managementsysteem,

maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)

Q-effect Q-effect Q-effect

Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op
Over

onsWel het profijt van uw managementsysteem,

maar niet de stress en de zorgen om het actueel te houden?...(meer)

© Q-effect  |  Januari 2023        (v11)